Real Time Web Analytics


Remedial Teacher Driebergen RT Capisce Marijke Beekman

De remedial teacher (RT-er) helpt bij het ontwikkelen van leerstrategieën;


Een RT-er is een specialist op het gebied van leren.

Omdat een RT-er 1 op 1 werkt, kan er zeer precies worden gekeken naar wat het kind specifiek nodig heeft om verder te komen in het leerproces.

Zo kijken we o.a. naar de volgende vragen:

* wat is je aanpak?

* hoe denk je?

* in welke volgorde pak je het werk aan?

Hoe werkt dat dan precies?

Door verschillende redenen kan het leerproces stagneren. De RT-er probeert door diagnostisch onderzoek te achterhalen waar het hiaat in de leerontwikkeling exact gelokaliseerd is.

Dit gebeurt door met het kind te praten en hem of haar te laten verwoorden hoe het denkproces verloopt.
Het doel van RT is om, zoveel als mogelijk is, het leerproces te herstellen.

Bij RT Capisce zijn kinderen van de basisschool en scholieren van het voortgezet onderwijs van harte welkom.

Heeft u vragen over uw zoon of dochter, neem dan gerust contact op. Een RT-traject varieert per leerling, maar om een indicatie te geven; gemiddeld duurt de begeleiding 10 weken.

Aanmelden kan eenvoudig telefonisch of per mail. Er is voor aanmelding geen verwijzing nodig. We kijken samen naar waar het leren stagneert om tot de juiste leeroplossing te komen.

Een adviesgesprek is vrijblijvend en kost u niets. Aan de hand van een vervolg intake kan in kaart worden gebracht welke wegen er bewandeld moeten worden en op welke wijze. RT Capisce?! is gevestigd in Driebergen – Rijsenburg.