Real Time Web Analytics


61dba6a1ac7901756bee288ff833ef90

De eerste stap

Denk je dat individuele aandacht van een specialist in leren jullie kind kan helpen? Informeren naar de mogelijkheden is vrijblijvend en kosteloos.

Samen verder na de kennismaking?

Om erachter te komen wat precies de problemen zijn, en wat er wordt beoogd te bereiken, volgt er een intakegesprek. Hierna zal ik een diagnostisch onderzoek uitvoeren bij het kind.

Handelingsplan

Aan de hand van deze informatie, schrijf ik een handelingsplan. Hierin staat onder andere beschreven wat ieders verwachtingen zijn, en hoe de begeleiding eruit zal zien.


Tarieven schooljaar 2020-2021

  • Intake/evaluatie/ gesprek met ouder(s)/ verzorgers; € 52,50 euro per 45 minuten
  • diagnostisch onderzoek kind; € 52,50 euro per 45 minuten
  • opstellen handelingsplan; € 52,50 euro 
  • RT begeleiding; € 52,50 euro per 45 minuten
  • Gesprek met ouders/school (op aanvraag ouders); € 52,50 euro per 45 minuten
  • telefonisch consult (buiten evaluatiemomenten of informatie omtrent praktische zaken); € 15 euro per 15 minuten

Op bovenstaande tarieven is geen BTW van toepassing. De kosten van onderzoek en begeleiding worden in een enkel geval vergoed door de zorgverzekeringen. Lees daarom goed de verzekeringspolis na. De vergoeding geldt alleen bij de begeleiding van een geregistreerde RT-er, mijn registratienummer is 1511RO268

Betalingsvoorwaarden

  • bij verhindering dient de afspraak tot uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch geannuleerd te worden.
  • afspraken die op tijd worden geannuleerd, worden niet in rekening gebracht.
  • Betaling van diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt een herinnering gestuurd, waaraan kosten verbonden kunnen zijn.
  • bij het uitblijven van betaling worden er incassomaatregelen genomen. Alle met incasso gemoeide kosten komen ten koste van de klant.