Real Time Web Analytics

Welkom bij RT Capisce?!

Waar kan ik mee helpen? Begrijpend lezen, technisch lezen, spellen, rekenen, aanpak en plannen van huiswerk, hulp bij moderne vreemde talen, etc. Je kunt bij mij terecht voor alles wat te maken heeft met leren.

Basisschoolleerlingen en middelbare scholieren zijn van harte welkom! Zowel uit Driebergen als uit de omgeving.

Lukt een bepaald onderdeel maar niet op school? Laat mij er eens naar kijken, misschien ben je met een paar lessen weer op het juiste spoor. Dat betekent dat je weer verder kan in plaats van hopen dat de leerstof niet nog moeilijker wordt.

Remedial teaching houdt in dat ik op zoek ga naar het onderdeel in het leerproces waar iets mis is gegaan. Het zoeken naar hiaten in het leren of er achter komen waar de aanpak van de leerling exact misgaat, is specialistisch werk, een vak apart.

LEERPROBLEMEN OMZETTEN IN LEEROPLOSSINGEN, DAT IS HET DOEL!

Blijf niet langer tobben, maar informeer eens naar de mogelijkheden.

BASIS ONDERWIJS

Een kind op de basisschool is continu in beweging. Kleine stapjes en grote sprongen, dat typeert de basisschoolleerling.

VOORTGEZET ONDERWIJS

Leerlingen van het het voortgezet onderwijs hebben het niet altijd makkelijk. Er wordt een beroep gedaan op “nieuwe” vaardigheden.

BEGRIJPEND LEZEN

Het beheersen van de vaardigheid begrijpend lezen is een zeer belangrijk onderdeel om tot goede leerprestaties te komen.

REKENEN & GECIJFERHEID

Leren rekenen is te vergelijken met het bouwen van een muurtje.
De bakstenen symboliseren de bewerkingen.