Real Time Web Analytics


rekenen en gecijferdheid, Remedial Teaching, Remedial Teacher, Driebergen, Rijsenburg, Utrecht, Moeite met rekenen

Leren rekenen is te vergelijken met het bouwen van een muurtje.

De bakstenen symboliseren de bewerkingen. Als er onderaan het muurtje enkele ‘stenen’ niet goed liggen, zal het muurtje nooit stevig worden. Een wankel muurtje valt op een gegeven moment om.

Dit verklaart waarom een leerling opeens niet meer verder komt. Ogenschijnlijk lijkt het of een leerling goed mee kan komen, maar vroeg of laat stagneert het leerproces.

Waar het probleem precies ligt? Dat kan de RT-er precies uitzoeken. En als dit eenmaal bepaald is, kan er gewerkt worden aan een oplossing.
Ik ben behandelaar ernstige rekenproblemen en dyscalculie, tevens geregistreerd Remedial Teacher bij de Landelijke Vereniging van Remedial Teachers.