Real Time Web Analytics


remedial teacher voortgezet onderwijs driebergen zeist

Leerlingen van het het voortgezet onderwijs hebben het niet altijd makkelijk.

Er wordt een beroep gedaan op vaardigheden die op de basisschool minder op de voorgrond stonden. RT Capisce kan je helpen om te kijken waar het probleem precies zit. Huiswerkbegeleiding kan altijd nog, laten we eerst eens samen kijken of je wel goed leert.

Begrijpend lezen

Was op de basisschool begrijpend lezen een apart vak, op de middelbare school wordt begrijpend lezen vooral gebruikt om toe te passen. Biologie, mens en maatschappij, geschiedenis, aardrijkskunde, leestoetsen, het zijn allemaal voorbeelden van vakken waar je volop gebruik maakt van begrijpend lezen. 

Mocht een van deze vakken niet lukken, zou het wel eens kunnen dat de strategie├źn die horen bij het begrijpend lezen niet optimaal worden ingezet.

Plannen

Daarnaast speelt het plannen een essentieel onderdeel bij het slagen op het voorgezet onderwijs. Ook hier kan ik bij helpen.

– Hoe pak je het werk aan?
– Hoeveel tijd heb je nodig voor leren?
– Hoe plan je huiswerk en toetsen?
– Kortom, wat werkt voor jou het beste?

Moderne vreemde talen

Op de middelbare school komen ook de moderne vreemde talen (Engels, Frans en Duits) op je rooster te staan. Hoe je het beste voor deze talen kan oefenen, is te leren.

Helemaal handig als je bijvoorbeeld dyslexie hebt. Het zal je verbazen hoeveel tips ik je dan kan geven!