Real Time Web Analytics


begrijpend-lezen

Het beheersen van de vaardigheid begrijpend lezen is een zeer belangrijk onderdeel om tot goede leerprestaties te komen.

Begrijpend lezen lijkt misschien op het eerste gezicht niet erg ingewikkeld, maar blijkt juist een heel complex geheel.

Woordenschat, aanpak en technisch lezen zijn onderdelen die zorgen dat het begrijpend lezen wel of niet goed lukt. Als je hier niet goed in bent betekent dit niet alleen een probleem bij Nederlands, maar denk ook eens aan de moeilijkheden die dit geeft bij geschiedenis, biologie, mens en maatschappij en aardrijkskunde.

Ook bij leestoetsen van moderne vreemde talen is het belangrijk dat deze vaardigheid goed onderlegd is.

Aan verbetering van begrijpend lezen is veel te doen, maar moet wel 1 op 1 gebeuren. Er moet namelijk goed worden gekeken waar het probleem precies zit, en hoe dit het beste kan worden opgelost.