Real Time Web Analytics


basisschool


Een kind op de basisschool is continu in beweging.

Kleine stapjes en grote sprongen, dat typeert de basisschoolleerling.

Elke stap die de leerling maakt, zorgt dat de basis verder wordt verbreed, zodat het volgende onderdeel als vanzelf kan worden uitgebreid.

Door allerlei redenen kan een leerling een essentieel onderdeel van het leerproces niet goed hebben doorlopen. Vroeg of laat kan dit problemen geven als er vanuit wordt gegaan dat bepaalde kennis aanwezig is.

Zoeken naar waar het precies is misgegaan, is de basis van de oplossing.

Het herstellen van het onderdeel dat extra aandacht nodig heeft, kan op verschillende manieren. Dit hangt af van het kind.

Bij RT Capisce?! maak ik altijd gebruik van verschillende materialen en methodes. Net wat goed past bij deze leerling.

Uiteraard wordt het oefenen met de CITO-vraagstelling niet vergeten!